Våga Satsa Vinn en väg mot arbete

Tillsammans ska vi arbeta utifrån kunskap, insikt och förståelse för att se till att var och ens förutsättningar blir till en resurs på arbetsmarknaden. Hur ska man stötta och hjälpa en person med funktionsnedsättning ut mot arbetsmarknaden? Vilka hinder och vilka möjligheter finns? Utgår vi från individ och utifrån individens förutsättningar eller ser vi funktionsnedsättningen (diagnosen) och dömer på förhand? Vilka svar har vi på detta?

Skattningsverktyget Våga Satsa Vinn är ett koncept som utgår från en utvärdering av arbetsprövningen. Vi erbjuder en unik möjlighet för den enskilde att se och förstå sin arbetskapacitet på vägen till ett arbete, och att själv vara delaktig i denna process. Även handledare på arbetsplatsen utvärderas för att kunna få bild av den enskildes arbetskapacitet på den enskilda arbetsplatsen utifrån arbetsplatsens perspektiv. Våga Satsa Vinn koncept bygger på personliga erfarenheter i mötet med arbetslivet och möjlighet till att få ett arbete.

Metod:

Våga Satsa Vinn utgår från person och dess förutsättningar och se vilka möjligheter det finns utifrån detta. Vi har satsat på att utveckla ett skattningsverktyg som används i samband med att personen kommer till en arbetsplats och gör en arbetsprövning på minst 12 v. Under dessa 12 veckor utvärderar vi tillsammans med personen som arbetsprövar och handledaren på arbetsplatsen. Två olika utvärderingar.

Personen som arbetsprövar träffar vi varje vecka och gör en veckorapport med och handledaren en gång/ månad och gör en månadsrapport. Därefter sammanställer vi rapporterna och får där ett utslag över hur arbetsprövningen har gått för personen som arbetsprövar och hur man går vidare. Behövs det längre arbetsprövning, är man redo för en praktik o.s.v.

När det gäller arbetsplatsen så får vi en klar bild över hur handledaren uppfattat personen som arbetsprövat, vad har funkat bra respektive dåligt, hur mogen är personen för en arbetsprövning eller fortsättning till en praktik med mera

Vi använder oss av frågeställningar som bygger på tidigare samtal vi har haft med både deltagare och handledare inför arbetsprövningar. Vi använder ett salutogent förhållningssätt där vi i vår verksamhet sett att personen som arbetsprövar gör framsteg när hen är med i processen och påverkar från början till slut. Vi som erbjuder och möjliggör en arbetsprövning är en dörröppnare för den enskilde för att komma framåt i sin egen arbetsprocess, där deras egen delaktighet är det som styr och ger resultat.

Med vänlig hälsning

Tommy Mäkelä /verksamhetskonsult Våga Satsa Vinn