Sport för alla

Är er arena tillgänglig för alla?
Har alla samma möjlighet att delta i varje arrangemang?

Vi brinner vi för att alla ska ha samma möjlighet att delta i sociala aktiviteter oavsett rörelseförmåga eller funktionsvariation. På Våga Satsa Vinn hjälper
vi er att skapa en arena som är tillgänglig för alla. Vi är experter på det vi gör och utbildar i tillgänglighet och bemötande. Vi samarbetar med Centre for Acces Football in Europe (CAFE) som i sin tur är officell UEFA FSR partner och arbetar för att göra fotbollen mer tillgänglig. Vi utbildar på ­plats och ­hjälper till att tillgänglighetsanpassa arenor för alla!

 

Redo att bemöta tillgänglighet?

Ring Per-Anders Öhrn, 0768 – 11 71 00 eller maila per-anders@vagasatsavinn.se