Tillgängliga arrangemang

elfsborgevent

IF Elfsborg / Vi Tillsammans

Föreningen har sedan 2012 haft ett samarbete med IF Elfsborg. Det samarbetet resulterade i att sedan 2014 har det funnits möjlighet för personer med syn- och hörselnedsättning, att med hjälp av syn- och teckentolkning, kunna följa matcherna live på Borås Arena. Det är något som vi som förening är mycket stolta över att ha kunnat genomföras i samarbete med IF Elfsborg/Vi tillsammans.

”2012 startade vårt samarbete med Våga Satsa Vinn. Det började med att vi tillsammans med Tommy gjorde Borås Arena tillgänglig för syn och hörselskadade på alla platser. Vi lärde oss mycket och uppskattar Våga Satsa Vinn fantastiska arbete för ett inkluderande av alla i vårt samhälle genom att jobba för meningsfullt arbete och fritid för funktionshindrade.

Vi stöttar Våga Satsa Vinn så mycket vi kan och är stolta att få vara en av deras samarbetspartners även i framtiden.”

Jan Ryrlén IF Elfsborg/Vi Tillsammans

 

ginaevent

Gina Tricot Grand Prix

Föreningen fick förmånen att i Projektet Våga satsa Vinn tillsammans hela Sverige vara delaktiga med tillgänglighet/teknik under Gina Tricot Grand Prix i Borås Ridhus, som genomfördes 11 mars 2016. Där arrangerade Gina Tricot tillsammans med Våga Satsa Vinn den första ridsportstävlingen som var tillgänglig för alla. På plats fanns det teckentolk, syntolkar och också hörslingor.

”Vi har sett hur föreningen Våga Satsa Vinn har gjort fantastiskt bra saker i samband med olika arrangemang. Som arrangör till en av Sveriges största ridsportstävlingar har vi valt att inleda ett samarbete med Våga Satsa Vinn. Det är extra roligt att vi tar det här steget i samband med att Gina Tricot Grand Prix 2016 går under internationell 3-stjärning status.

Tillgänglighet och mångfald är viktigt för Gina Tricot och genom samarbete vill vi bidra till att fler ska kunna uppleva tävlingen på plats i Borås ridhus. Tävlingsplatsen kommer för första gången att erbjuda ett utökat stöd i form av exempelvis teckentolkning live på storbildskärmar, hörslinga och syntolkning.

Det utökade stödet är tillgängligt under de internationella tävlingarna den 11 mars 2016 då det bjuds på dressyr och hoppning av hög klass, showinslag och hästfest i en härlig atmosfär”
Helen Hagström, Tävlingsledare Gina Tricot Grand Prix 2016

modeevent

En Modevisning För Alla

I samarbete med Marketplace  i Borås samt andra olika samarbetspartners gjorde vi hösten 2015  ”En modevisning för alla”, där alla  modellerna kunde ha olika funktionsvariationer och åskådare fick tillgång till diverse olika hjälpmedel. Eventet blev uppmärksammat av bland annat SVT, SR och Borås tidning.

”Jag träffade Tommy första gången för nära nog 10 år sedan nu. Den utveckling jag har sett hos honom som person, på det personliga såväl som professionella planet, önskar jag att alla får möjlighet att göra. Han är ett konkret exempel på att det går, och att det behövs. Vi stöttar VSV av just den anledningen – att alla är unika och alla bör få möjligheten, att utifrån egna styrkor växa och utvecklas. Vi vill vara med och skapa ett klimat och samhälle som inkluderar och inte exkluderar ”
Nanette Espinasse VD Marketplace Borås

Konsultering för tillgängliga arrangemang

Event tillgängliga för alla

Våga Satsa Vinn – alla kan delta är ett tillgänglighetskoncept som arbetar för tillgänglighet och mångfald. Områdena vi arbetar med är bemötande och attitydfrågor kring personer med olika funktionsnedsättningar, tillgänglighetsfrågor och mångfaldsfrågor inom föreningsliv, kommun och näringsliv.

Vad vi lärt oss i detta arbete är att en aktiv och meningsfylld fritid spelar en mycket stor roll i en människas liv. Vi tror på varje individs egen förmåga och vi ser möjligheter framför hinder. Vi ska i Våga satsa Vinn verksamhet utveckla dessa delar, som kan öka möjligheten till delaktighet. Vi tror att idrotten och kulturen här har en mycket stor betydelse. Detta för såväl gammal som ung.

Vi har valt att fokusera på att öka tillgängligheten inom idrott och kultur då vi har positiva erfarenheter från dessa områden. Både som aktiva eller som supporters. Under 2013 kvalitetssäkrades tekniken som möjliggör syn- och teckentolkning, eftersom denna teknik aldrig tidigare prövats i samband med svensk elitfotboll. Detta ledde till att vår förening år 2014 i samarbete med IF Elfsborg lanserade idén till allmänheten och tekniken implementerades in i IF Elfsborgs alla hemmamatcher. Detta har möjliggjort att sedan 2014 har människor med olika syn- och hörselproblem, eller andra funktionsvariationer, fått ökade möjlighet att kunna följa sitt favoritlag. Detta bidrog till ett koncept som vi märker har gett ringar på vattnet.

2015 kunde vi i Borås använda likadan teknik när vi, tillsammans med Marketplace, gjorde arrangemanget ”En modevisning för alla”. Detta kulturella event uppmärksammades stort i media. 2016 var det dags att få ytterligare en sport där tekniken kunde användas. Den internationella tävlingen Gina Tricot Grand Prix i Borås var det första svenska ridtävling, som använde sig av vårt koncept. Dessa samarbeten fortsätter även under 2017. Vi tror att genom detta minskar man ohälsan och utanförskapet i vårt samhälle. Våga Satsa Vinn vill fortsatt, genom ett engagerat arbete för tillgänglighet och mångfald, vara en av flera dörröppnare för ett samhälle som inkluderar alla!

Vi vill erbjuda samarbete med klubbar och organisationer genom att sätta ihop olika paket. Dessa paket kan exempelvis innehålla:

  • Föreläsning med Tommy Mäkelä grundare av föreningen Våga Satsa Vinn och detta koncept
  • Våga Satsa Vinn-konsult för event.
  • Erbjuder uthyrning av teknik för hörselnedsättning/samt hörlursystem för syn nedsatta så fler kan delta på idrotts-/kulturarrangemang
  • Teckentolk
  • Syntolk
  • En 3 tim utbildning kring tillgänglighet
  • Förslag på hur ni kan göra er arena mer tillgänglig

Till vilken nytta blir det för er förening/organisation för att vara värdar för ett sådant här event? Finns intresse för mer information kring utbildningar/föreläsningar kontakta oss gärna under kontakt.

Bakgrund kring Funktionshinderspolitiken

Regeringen har fastslagit mål för hur politiken för personer med funktionsnedsättning skall vara. Det bygger på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Sverige är en utgångspunkt i strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken att tillämpa funktionshinderperspektivet. Det innebär att man ska utgå från att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål när man planerar och genomför förändringar i samhället.

Artikel 30 i konventionen. Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, beskriver hur konventionsstaterna ska se till att alla har rätt att delta på lika villkor.

img_0450