Tillgänglighet

Pga. Corona Pandemin så ligger Våga Satsa Vinn olika tillgänglighetsuppdrag på is under våren 2021 ev. längre