Utbildning/Föreläsning

Utbildning för ett lyckat tillgänglighetsarbete

Våga Satsa Vinn har en bred kunskap om tillgänglighetsarbete och kan erbjuda utbildning för företag och organisationer för att ge förutsättningar för att skapa en bra miljö för alla. Nedan är några exempel på punkter som gås igenom:

  • Ledningens attityd är avgörande för hur ett tillgänglighetsarbete ska lyckas eller ej. Det är viktigt att ledningen är målinriktad, engagerad och tydlig. Se också till att frågan är prioriterad i hela er organisation.
  • För att bekämpa okunskap, negativa attityder och fördomar kan olika kompetensutvecklingsinsatser vara att rekommendera.
  • Utse nyckelpersoner som har ansvar för att planera och bevaka tillgängligheten för information, lokaler och personal. Tillsätt även någon som är ansvarig för att samordna tillgänglighetsarbetet.
  • Det är också viktigt att avsätta resurser för arbetet. Den innebär att kostnaderna för tillgänglighetsarbetet ska tas i den ordinarie verksamheten.
  • Analysera er verksamhet och ta ställning till vad ni behöver i er verksamhet. Beskriv detta i en policy som tydligt markerar hur ni ser på frågan. Policyn kan ingå i handlingsplanen eller vara ett separat dokument.
  • Att ta fram en handlingsplan är ett bra sätt att påbörja arbetet med att göra lokaler, kommunikation och information samt övrig verksamhet tillgänglig

Handlingsplanen bör innehålla

Nulägesanalys – där nuläget beskrivs utifrån ett tillgänglighetsperspektiv     

Inventeringar – av information och kommunikation samt lokaler

Åtgärdsplan med prioriteringar – där det beskrivs vilka åtgärder som ska göras omedelbart och vilka som ska göras på sikt, kostnader för åtgärderna ska också redovisas

En plan för uppföljning – hur åtgärderna ska utvärderas.

Föreläsningar

Under åren har Våga Satsa Vinn med vårt breda nätverk, inom den offentliga och privata sektorn, och också i föreningslivet, skapat en bred kompetens rörande frågor som hälsa, tillgänglighet, hur man kan hantera arbete och olika funktionsvariationer.

Vill ni boka en föreläsning eller en utbildningsdag kontakta oss gärna.

För mer information kontakta oss gärna. Vi skickar gärna offert och prisförslag på det vi har att erbjuda.

framtidtillsammans-10